Αυτόνομα Φ/Β

bulb

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αναφέρονται σε εφαρμογές εκτός του δικτύου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ και η χρήση τους μπορεί να γίνει σε μικρά κτίσματα, μικρές εξοχικές κατοικίες και βοηθητικές εγκαταστάσεις (γεωργικές κ.α.). Με ένα αυτόνομο σύστημα σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε ρεύμα χωρίς την ανάμιξη της ΔΕΗ οπότε εξοικονομείτε χρήματα ενώ συμβάλλετε και στην περιβαλλοντική προστασία. Δεν απαιτείται καμία διαδικασία αδειοδότησης.

 

Το μέγεθος σε kWh ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από την κατανάλωση των συσκευών (φορτία) και τον χρόνο που θα χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες συσκευές.

Δώστε μας τις ακόλουθες πληροφορίες και θα προβούμε ευχαρίστως στην διαστασιολόγηση της απαιτούμενης εγκατάστασης:

  • Τις καταναλώσεις σε WATT της κάθε συσκευής που χρησιμοποιείται ( ψυγείο, φωτισμός, κλιματισμός, TV…).

 

  • Τις ώρες λειτουργείας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ).

 

  • Τις μέρες λειτουργείας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα – Καλοκαίρι κλπ). Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο καλοκαίρι ή μόνο χειμώνα κλπ).

 

  • Την ακριβή περιοχή εγκατάστασης ώστε να υπολογισθεί η δυναμικότητα της περιοχής.