Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην Θέρμανση και τον Κλιματισμό, καθώς κάθε τύπου ενεργειακών πιστοποιητικών, και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Η/Μ) (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πυρόσβεση – πυρασφάλεια), υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας κλπ.

 

Ενεργειακές υπηρεσίες

 

Ενεργειακές υπηρεσίες

Η εταιρεία είναι εξειδικευμένη σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες που στοχεύουν στη καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β)

 

Φωτοβολταϊκά (Φ/Β)

Σε ότι αφορά στην τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β), υπάρχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τόσο στην κατασκευαστική διαδικασία των Φ/Β πλαισίων όσο και στην εγκατάστασή και λειτουργία τους από το 2006 σε Γερμανία, Ιταλία και από το 2009 στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει πάνω από 100 έργα, συμπεριλαμβανομένων οικιακών Φ/Β, Φ/Β επί αγροτεμαχίου καθώς και αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ενέργειας με Φ/Β.

 

Θέρμανση – Κλιματισμός

 

Θέρμανση - Κλιματισμός

Αναφορικά με την θέρμανση και τον κλιματισμό, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητος, λεβήτων πέλλετ & ξύλων καθώς και θερμαντικά υπέρυθρων πάνελ.

 

Μελέτες / Ενεργειακά Πιστοποιητικά

 

Μελέτες / Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Στα θέματα μελετών και ενεργειακών πιστοποιητικών καθώς και περιβαλλοντικών αδειών, οι μηχανικοί έχουν πλήρη εκπαίδευση και δικαιώματα για την σύνταξη και υποβολή των φακέλων καθώς επίσης και την μετέπειτα επίβλεψη στην εφαρμογή τους.