Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε οικόπεδα

calrenew-1

Οι επενδύσεις σε διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα γνωστά και ως φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν τραβήξει την προσοχή χιλιάδων επενδυτών . Οι επενδύσεις αυτές είναι επιλέξιμες από τον Αναπτυξιακό Νόμο ενώ επίσης η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010.

Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα είναι σε μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ με σκοπό να διοχετεύει την ενέργεια που παράγει στο σύστημα. Δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί μηχανισμοί και μια τέτοια εγκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να αποδίδει την μέγιστη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό πολλών παραγόντων.

Βασικά στοιχεία φωτοβολταϊκής επένδυσης

1. Επιλογή Τοποθεσίας Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Ιδιέταιρα καθοριστικό ρόλο για την αποδοτικότητα μιας εγκατάστασης, κατέχει η θέση του αγροτεμαχίου. Η επιλογή του χώρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά μιας και είναι το μόνο στοιχείο στην επένδυση που δεν μπορεί να αντικαταταθεί ή να τροποποιηθεί.

2. Επιλογή Εξαρτημάτων Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Εξαιρετικής βαρύτητας επίσης είναι η επιλογή των βασικών υλικών (modules, inverters) που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση.

3. Σταθερά και Κινητά Συστήματα

Ο τρόπος στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, εκτός από τα συστήματα σταθερής στήριξης τα οποία είναι προσανατολισμένα μονίμως στον Νότο υπάρχει και η επιλογή των κινούμενων ηλιοστατών (solar tracker) είναι συστήματα στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν τα πάνελ και να προσανατολίζονται συνεχώς κινούμενα προς την κατεύθυνση του ήλιου με σκοπό η επιφάνεια των πάνελ να βρίσκεται κάθετα ως προς τις ηλιακές ακτίνες.

Μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει:

– Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
– Τους αντιστροφείς
– Τις βάσεις στήριξης των πλαισίων
– Τα καλώδια σύνδεσης
– Τους πίνακες σύνδεσης συνεχούς ρεύματος
– Τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος
– Μετρητικές διατάξεις
– Αντικεραυνική προστασία
– Οικίσκο για τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου
– Σύστημα τηλεμετρίας για παρακολούθηση μέσω internet
– Περίφραξη
– Περιμετρικό φωτισμό της εγκατάστασης

– Περιμετρικό σύστημα συναγερμού