Γενικά

Στο σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που οι επιχειρήσεις λειτουργούν, αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα λειτουργικά του κόστη.

Σημαντικός παράγοντας επίτευξης περιορισμού των λειτουργικών εξόδων είναι και ο έλεγχος και η βέλτιστη χρήση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ωστόσο για να μπορούμε συνολικά να περιορίσουμε την σπατάλη ενέργειας χωρίς να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία της επιχείρησης είναι ο έλεγχος και η καταγραφή της ενέργειας

Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Energy Management) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο καταγραφής και ελέγχου των ενεργειακών καταναλώσεων, την στιγμή που συμβαίνουν. Έχοντας πλέον πραγματική εικόνα των παραγόντων που συμβάλουν σε ενεργειακές σπατάλες, μπορούμε με τεχνοοικονομικά εργαλεία να προχωρήσουμε στις κατάλληλες παρεμβάσεις και στη συνέχεια να επιβλέψουμε την απόδοση των ενεργειών μας.

Καθώς εξοικονομείται ενέργεια προς όφελος της επιχείρησης, ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση και του ενεργειακού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της επιχείρησής, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενεργειακή Διαχείριση

Ενεργειακό λογισμικό

Με την εγκατάσταση ενεργειακού λογισμικού σε συσχετισμό με διαφόρων τύπων μετρητών ενέργειας στους χώρους της επιχείρησής έχουμε τις ακόλουθες δυνατότητες:

 1. Μετρήσεις

  • Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των ενεργειακών καταναλώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό του συστήματος,
  • Αποθήκευση των δεδομένων μέτρησης σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

 1. Έλεγχος

  • Απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευών
  • Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας καταναλώσεων/συσκευών
  • Καθορισμό ανώτατων ορίων κατανάλωσης

 1. Πληροφόρηση

  • Αναλυτικές πληροφορίες ενεργειακής κατανάλωσης
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο ενεργειακό λογισμικό μέσο Web και μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα
  • Αναφορές ιστορικών δεδομένων με γραφήματα (συνολικά και ανά κατανάλωση/συσκευή)
  • Αναφορά κόστους ηλεκτρικού ρεύματος / ενεργειακής εξοικονόμησης και σύγκριση με το τιμολογούμενο ποσό από την ΔΕΗ
  • Λήψη SMS alerts για προκαθορισμένα γεγονότα (π.χ. υπέρβαση ορίων κατανάλωσης)
  • Δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων κατανάλωσης προηγούμενων μηνών

Πλεονεκτήματα

Μέσω της ενεργειακής Διαχείρισης (Energy Management ), η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τα εξής:

 • Άμεση πληροφόρηση ενεργειακής κατανάλωσης:

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά τις ενεργειακές καταναλώσεις της επιχείρησής

 • Εντοπισμός πηγών ενεργειακής σπατάλης:

Αναγνώριση των πραγματικών πηγών ενεργειακής σπατάλης με παράλληλη δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων.

 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών:

Η μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησής σημαίνει αυτόματα τη μείωση του λειτουργικού της κόστους.

 • Μικρό αρχικό κόστος επένδυσης:

Χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης για την εγκατάσταση των υποδομών μέτρησης.

 • Εύκολη εγκατάσταση και επέκταση:

Δεν απαιτούνται ειδικές καλωδιώσεις και επεμβάσεις στα κτίρια της επιχείρησης. Το σύστημα είναι επεκτάσιμο και μπορούμε να εντάξουμε νέα κτήρια ή εγκαταστάσεις, στην ίδια ή διαφορετική περιοχή και να παρακολουθούνται όλα συνολικά

 • Εύκολη παραμετροποίηση – διαχείριση:

Διαθέτει ένα έξυπνο, φιλικό και εύκολο στη χρήση του λογισμικό

 • Εκπαίδευση και ενημέρωση:

Δυνατότητα ευαισθητοποίησης αλλά και επιβράβευσης του προσωπικού της επιχείρησης σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης.

 • Ανάδειξη του «πράσινου» προφίλ της επιχείρησής:

Η χρήση τέτοιου είδους υπηρεσιών αποτελεί δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για μια επιχείρηση και προωθεί την κοινωνική υπευθυνότητα.