Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

symbol of energetic certification against white brick wall-rendering

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, να αποκτήσει αποτελεσματική διαχείριση της απαιτούμενης ενέργειας. Με αυτο τον τρόπο, εκτός απο την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτιρίου προστίθεται και η μέριμνα έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών στους διαμένοντες σε αυτό.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων αλλά και της ίδιας της χώρας.

Η Eco Progress ως τεχνική εταιρία στηρίζει την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ με σύγχρονα μέσα υπολογισμού, εμπειρία και αποτελεσματικότητα.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Πρόγραμμα Εξοικονόμιση κατ’ οίκον

 

Η Εco Progress αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί κάθε κτίριο κατοικίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
  • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.μ.
  • Έχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα, αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται με βάση το εισόδημα των ενδιαφερομένων.