Αντλίες Θερμότητος

Τι είναι οι αντλίες θερμότητας

Η βασική λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι η άντληση θερμότητας απο το περιβάλλον για τη θέρμανση χώρων. Οι αντλίες θερμότητας αέρος – νερού αποτελούν την οικονομικότερη και ασφαλέστερη λύση θέρμανσης και κλιματισμού, με χρήση ηλεκτρικής και ανανεώσιμης ενέργειας (ατμοσφαιρικός αέρας). Είναι κατάλληλες τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες εγκαταστάσεις και είναι 100% συμβατές με οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση.

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

Χάρη στα προηγούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι αντλίες θερμότητας της LG είναι έως τέσσερις φορές πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης, επιτυγχάνοντας μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Η εγκατάστασή τους είναι γρήγορη και εύκολη ( 1 – 2 ημέρες ) και δεν χρειάζονται επιπλέον οικοδομικές εργασίες. Παράλληλα, τα κόστη συντήρησης είναι μηδαμινά, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στη μείωση των τρεχούμενων εξόδων.

Πολλαπλές εφαρμογές και ευελιξία

Οι αντλίες θερμότητας της LG εφαρμόζουν τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ανάλογα με τον τύπο αντλίας θερμότητας υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με Fan Coil Units, συστήματα καλοριφέρ και ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ηλιακά πάνελ και boiler για κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε θέρμανση, κλιματισμό και παροχή ζεστού νερού χρήσης, με 100% συμβατότητα.